За нас

Нашите оценители работят за максимално удовлетворяване на изискванията на своите възложители и клиенти, като изготвят професионални и независими експертни оценки на техните материални и нематериални активи.

Нашите корпоративни политики са:
Честност и почтеност във всяко професионално действие
Уважение към всички участници на пазара – клиенти, колеги, потребители
Отговорност за всяко действие в качеството на служители на КОРЕКТ и независими оценители
Конфиденциалност при изготвяне на оценките и резултатите от тях
Съответствие с професионалните стандарти за бизнес-оценяване – международни и утвърдени в рамките на ЕС и страната, прилагане на най-добрите оценителски практики.

КОРЕКТ предоставя на своите клиенти и партньори оценителска услуга, която съчетава Цена, Качество и Коректност.

Този сайт е рекламен.Пълна информация може да получите от оторизираните агенти след като се свържете с нас.